Etusivu » Rekisteriseloste kalastuskyselyt

Rekisteriseloste kalastuskyselyt

Kalastustiedustelujen yhteystietorekisterin tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Seloste rekisterinpitäjän käsittelytoimista (EU) 2016/679

Rekisterin pitäjä
Kala- ja vesitutkimus Oy

Rekisterin vastuuhenkilö
Sauli Vatanen, 050-3138330, sauli.vatanen@kalajavesitutkimus.fi

Tietosuojavastaava
Sauli Vatanen

Yleistä
Kala- ja vesitutkimus Oy toteuttaa kala- ja vesitutkimuksia sekä seurantoja. Työt
liittyvät tyypillisesti vesi- ja ympäristölupia tai ympäristövaikutusten arviointia varten
tehtäviin selvityksiin sekä lupien määrittämiin velvoitteisiin.
Henkilötiedoilla tarkoitetaan seuraavassa mitä tahansa tietoa, mikä yksilöi
luonnollista henkilöä. Lue tämä seloste, jotta tiedät miten ja mitä tarkoitusta varten
Kala- ja vesitutkimus Oy käsittelee henkilötietojasi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Vesistörakentaminen, kuormittaminen tai muuttaminen on tyypillisesti luvanvaraista
vesi- tai ympäristönsuojelulainsäädännön perusteella. Näihin toimenpiteisiin luvan
myöntävä viranomainen saattaa määrätä lupaehtoihin kuuluvaksi kalataloudellisia
velvoitetarkkailuja, joita Kala- ja vesitutkimus Oy toteuttaa asiakkaiden
toimeksiannosta.
Kala- ja vesitutkimus Oy kerää tietoja kalastuksesta tarkoituksenaan seurata
kalakantojen tilaa, istutusten tuloksellisuutta sekä eri hankkeiden vaikutusta
kalastukseen ja istutusten tuloksellisuuteen. Rekisterin henkilötietoja käytetään
kalastuskyselyiden yhteydessä kyselylomakkeiden postitukseen.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely
Kala- ja vesitutkimus Oy kerää ja käsittelee henkilötietojasi vain lain sallimalla tavalla.
Jos lainsäädäntö edellyttää, että henkilötietojen käsittelylle on pyydettävä
rekisteröidyn suostumus, pyydämme sinulta suostumuksen ennen henkilötietojesi
käsittelyn aloittamista.

Rekisterin tietosisältö
Etunimi, sukunimi, postiosoite.

Henkilötietojen säilyttäminen ja siirtäminen
Kala- ja vesitutkimus Oy säilyttää henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja
soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen kuin
kalastuskyselyihin tai jos viranomainen toisin määrää (asia koskee rikoksen tutkintaa
tai Kala- ja vesitutkimus Oy on muutoin velvollinen luovuttamaan kyseisen tiedon lain
tai viranomaisen päätöksen nojalla). Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus ja poistaminen
Kala- ja vesitutkimus Oy suojaa tietoja asianmukaisin hallinnollisin ja teknisin
toimenpitein esimerkiksi katoamisen, muuntumisen tai asiattoman käsittelyn varalta.
Kala- ja vesitutkimus Oy poistaa henkilötiedot soveltuvan lain mukaisesti. Tämä
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että henkilötiedot poistetaan tai pseudonymisoidaan, kun
tarkoitusta henkilötietojen käsittelylle ei enää ole.

Henkilötietojen muuttaminen, poistaminen ja tarkastaminen
Kala- ja vesitutkimus Oy korjaa tai poistaa epätäsmällisen tai puutteellisen tiedon
pyydettäessä tai havaittuaan tämän. Sinulla on oikeus saada maksutta kopio itseäsi
koskevista henkilötiedoista, joita käsittelemme. Tarkastuspyyntö tulee tehdä
kirjallisesti rekisterin pitäjälle allekirjoitettuna ja sisältäen nimesi, osoitteesi,
puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Kopio henkilötiedoista lähetetään
rekisteröimäämme osoitteeseesi yhden kuukauden kuluessa siitä, kun olemme
vastaanottaneet pyyntösi.
Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi myöhempään henkilötietojesi
käsittelyyn ottamalla yhteyttä meihin, jolloin Kala- ja vesitutkimus Oy lopettaa
henkilötietojesi käsittelyn. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta
käsittelyyn, johon Kala- ja vesitutkimus Oy:llä on oikeus tai lain asettama velvoite
ilman suostumustasi.

Henkilötietojen luovuttaminen
Jos Kala- ja vesitutkimus Oy myy liiketoimintansa, sinun henkilötietosi voidaan
luovuttaa samanaikaisesti.

Yhteystiedot
Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai huomautuksia Kala- ja vesitutkimus Oy:n
suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn ja sen tietosuojaehtojen ja soveltuvan
lainsäädännön noudattamiseen liittyen, otathan yhteyttä.

Kala- ja vesitutkimus Oy
Yrittäjäntie 26, 01800 KLAUKKALA
Sauli Vatanen, 050-3138330
sauli.vatanen@kalajavesitutkimus.fi