Etusivu » Palvelut

Palvelut

Teemme laadukkaita ympäristöselvityksiä ja -seurantoja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tyypillisesti työmme liittyvät lupahakemus- ja YVA-hankkeiden erillisselvityksiin sekä vaikutusten arviointeihin ja velvoitetarkkailuihin. Laajan yhteistyöverkostomme avulla toteutamme suuriakin hankekokonaisuuksia, joista esimerkkeinä mm. useat satama- ja väylähankkeet sekä energiasektorin vesistörakennushankkeet (katso referenssit). 50-vuotisen historian aikana olemme toteuttaneet lukuisia toimeksiantoja niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Henkilökunnallamme on vankka kokemus erilaisista kala- ja vesitutkimuksista, maastossa tapahtuvasta aineiston keruusta aina vaativiin raportointeihin ja vaikutusarvioihin saakka. Käytössämme on neljä sertifioitua ja kokenutta ympäristönäytteenottajaa sekä monipuolinen tutkimusvälineistö, jotka mahdollistavat luotettavan aineiston keruun vaativissakin olosuhteissa.

Kala- ja vesitutkimus Oy on tehnyt ennakkoselvityksiä ja vaikutusarvioita sekä rakentamisen että käytön aikaisia seurantoja lukuisissa vesistörakennushankkeissa. Kokemukset eri tyyppisten hankkeiden kaikista vaiheista mahdollistavat kattavan kokonaiskuvan vesistörakennushankkeiden ympäristövaikutuksista.