Etusivu » Ajankohtaista » Uusi työntekijä Kavetuun

Uusi työntekijä Kavetuun

Jani on tehnyt tutkimusta muun muassa sampi- (vas.) ja lohikantojen arvioinnin parissa. Kuvassa ARIS-kaikuluotaimen asennusta Restigouche-joella Kanadassa yhteistyöprojektissa Fisheries and Oceans Canadan (DFO) tutkijan kanssa (oik.).

Uusi vuosi ja hyviä uutisia. Kala- ja vesitutkimus Oy on saanut arvokkaan täydennyksen vakituiseen henkilökuntaansa. Filosofian tohtori (PhD) Jani Helminen jatkaa työskentelyä yrityksessämme ja siirtyy samalla vastuullisempiin tehtäviin. Janin tehtävänkuvaan kuuluu tutkijatyön lisäksi osallistuminen yrityksen strategian ja tutkimuksen kehittämiseen kohti tulevia vuosikymmeniä.

Jani aloitti työuransa Kavetussa harjoittelijana vuonna 2013, yhdeksän vuotta sitten. Intohimoinen kalaopiskelija työskenteli moninaisissa tehtävissä yrityksessämme vuosina 2013–2016. Maisteriksi valmistumisen jälkeen nuoren tutkijan tie johti Kanadaan, missä Jani teki väitöskirjan monikeilakaikuluotainten käytöstä jokien kalakantojen arvioinnissa. Tutkimus keskittyi erityisesti kalalajien erottamiseen kaikuluotainaineistosta, automaattiseen hahmontunnistukseen sekä kalakantojen mittaamiseen ja arviointiin.

Väitöskirjatyön ohella Jani on ollut mukana mm. tekemässä sampikantojen arviointia viistokaikuluotaimella, lohen vaelluspoikasten selviytymistutkimusta akustisen telemetrian avulla sekä habitaattikartoituksia kaikuluotaimella ja ilmakuvia hyödyntäen. Tiivistettynä voi sanoa, että kaukokartoitusmenetelmät, habitaatit, kalakantojen arviointi ja automatisointi ovat Janin mielenkiinnon kohteita.

Kanadan lisäksi Jani ehti tehdä opetus- ja tutkimusyhteistyötä myös mm. Yhdysvalloissa, Australiassa ja Jamaikalla, ja edelleenkin hän pitää tiiviisti yhteyttä kanadalaisten kollegoidensa lisäksi mm. Alaskaan, Australiaan ja Ranskaan. Janiin kannattaakin olla yhteydessä tutkimusyhteistyön merkeissä!

Vuonna 2021 Jani palasi takaisin Suomeen sekä Kala- ja vesitutkimukseen. Lyhyessä ajassa hän on jo ehtinyt osallistua useisiin projekteihin sekä joki- että meritutkimuksen puolella. Janin osaaminen laajentaa erinomaisesti Kavetun nykyistä palvelutarjontaa.