Etusivu » Ajankohtaista » Kala- ja vesitutkimus Oy 50 vuotta

Kala- ja vesitutkimus Oy 50 vuotta

Kala- ja vesitutkimus Oy täyttää heinäkuussa 50 vuotta. Nykyisessä omistuksessa vuosia tuli täyteen toukokuussa 2021 jo kunnioitettavat viisitoista.

Risto Anttila ja Juhani Niinimäki perustivat Kala- ja vesitutkimus Oy:n vuonna 1971 kolmevuotisen Helsingin edustan merialueen kalastotutkimuksen päätteeksi. 1970-luvulla töitä riitti ja yrityksessä työskenteli parhaimmillaan toistakymmentä vakituista työntekijää. Kuluneiden vuosikymmenten aikana työmäärä on kuitenkin heilahdellut ja lama-aikoina työntekijämäärää jouduttiin supistamaan reilusti. 1990-luvun laman aikaan yritys oli aktiivisesti mukana myös kansainvälisessä toiminnassa ja hankkeita toteutettiin mm. Singaporessa, Tansaniassa, Malawissa sekä Venäjällä.

Vuonna 2006 Juhani Niinimäki jäi eläkkeelle ja yritystä vetämään siirtyi Sauli Vatanen. Vuodesta 2006 eteenpäin Kala- ja vesitutkimus Oy on keskittynyt entistä intensiivisemmin kaloihin ja kalastukseen liittyviin seurantoihin, tutkimuksiin ja vaikutusarvioihin. Toki osaamista on ylläpidetty myös vesi-, sedimentti- ja pohjaeläintutkimusten osalta. Yrityksen puolueettomuus on koettu yrityksen johdossa ensiarvoisen tärkeäksi. Kala- ja vesitutkimus Oy:n koko on vakiintunut viime vuosien aikana viiteen vakituiseen työntekijään.

Kavetun töiden painopiste on viimeisen reilun vuosikymmenen ollut vahvasti merialueen suurissa vesistörakennushankkeissa. Merialueen moninaiset kalastotutkimukset ovatkin yrityksen vahvaa osaamisaluetta. Myös vaelluskalatutkimukset sekä kalateiden seurantaan, toimintaan ja suunnitteluun liittyvät projektit ovat työllistäneet kiihtyvällä vauhdilla. Erityisesti rakennetuissa virtavesissä toteutettavat vaelluskalojen käyttäytymistutkimukset ovat vakiintuneet vuosittain toistuviksi projekteiksi. Tätä on edesauttanut lohi- ja meritaimenstrategia sekä hallituksen strategian toteuttamiseen suuntaamat rahoitukset.

Kala- ja vesitutkimus Oy on toiminut koko historiansa ajan pääkaupunkiseudulla. Vuodesta 2014 lähtien yrityksen toimisto on kuitenkin sijainnut kehä-III ulkopuolella Klaukkalassa. Kala- ja vesitutkimus Oy on perinteikäs firma, jolla katse on tiukasti tulevaisuudessa. Viimeiset 50-vuotta ovat osoittaneet, että Suomi tarvitsee asiantuntevaa ja puolueetonta asiantuntijayritystä myös kalatalouden alalla. Palvelemme asiakkaitamme myös tulevina vuosikymmeninä ammattitaidolla.

Yhteistyöterveisin,

Kala- ja vesitutkimus Oy:n henkilökunta