8.4.2019 Lisää virtaa ja elävyyttä kalateihin

Ohijuoksutusvirtaamia hyödyntävän kalatieratkaisun kehittelemiseksi laadittu esiselvitys on julkaistu. Raportissa esitellään uudenlaisen kalatien idea ja perustelut suunnitteluhankkeen käynnistämiseksi.
Lue hankeraportti linkin kautta.

Selvityksen rahoitti EKOenergian Virtavesirahasto.

 Ohijuoksutus_Koivukoskijpg

Ohijuoksutusta Kymijoen Koivukosken säännöstelypadolla vuonna 2012. Oikealla oleva kalatien sisäänkäynti peittyy kuohujen alle. (kuva: Petri Karppinen)


19.12.2017 Lohen vaelluspoikasten lähetinseuranta Mustionjoella keväällä 2017, – raportti valmistunut

Lohen vaelluspoikasten käyttäytymistä ja kuolleisuutta patoaltaissa, voimalaitoksissa ja jokivaelluksen aikana tutkittiin radiotelemetrian avulla Mustionjoella. Mustionjoen neljä vesivoimalaitosta ovat olosuhteiltaan ja rakenteeltaan hyvin erilaisia. Myös kalojen käyttäytyminen, selviytyminen, ja kuolleisuutta aiheuttavat syyt ja niiden osuudet vaihtelivat laitosten välillä. Voimalaitosten läpiuinnin seurauksena kuolleiden kalojen osuus oli noin 50 % kolmella ylimmällä voimalaitoksella, mutta alimmalla voimalaitoksella turbiinin läpi selvisi 94 % kaloista. Vaelluspoikasten käyttäytymisestä patojen päällä saatujen seurantatulosten perusteella Mustionjoella on kuitenkin hyvät mahdollisuudet kuolleisuuden vähentämiseksi voimalaitoskohtaisilla alasvaellusratkaisuilla. 

Lue lisää aiheesta täältä:

http://www.luvy.fi/fi/etusivu/uutiset/?a=viewItem&itemid=2296


Vaelluspoikasten paikannusta Mustionjoella Billnäsin voimalaitoksen alapuolella.


Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Kala- ja vesitutkimus Oy yhteistyössä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Tutkimus on osa FRESHABIT LIFE IP -hanketta www.metsa.fi/freshabit. Tutkimus sai rahoitusta myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntämistä kalastonhoitomaksuvaroista.

Lisätietoja: Petri Karppinen, petri.karppinen@kalajavesitutkimus.fi, p.  040 7785 069 


 

Åminneforsin voimalaitos ohijuoksutusten ollessa käynnissä.