Vesistöselvitykset

Tarjoamme näytteenottopalveluja ja vesistötutkimuksia.

Käytössämme on neljä sertifioitua ja kokenutta ympäristönäytteenottajaa sekä monipuolinen kalusto näytteenottoja varten.

  • Veden laadun selvitykset
  • Sedimentti- ja sedimentaatioselvitykset
  • Haitta-aineselvitykset
  • Kasvi- ja eläinplanktonselvitykset